Vận Thăng Lồng

Vận thăng lồng được sử dụng để nâng, chuyển và dỡ hàng ở các công trình xây dựng. Đặc biệt ở các công trình xây dựng nhà cao tầng: Chiều cao từ 9m đến 90m, Tải trọng từ 300kg đến 1000kg

Để đáp ứng nhu cầu đưa vật liệu xây dựng lên trên, người ta có nhiều phương án trong đó tối ưu nhất là sử dụng máy vận thăng lồng. Có nhiều loại máy vận thăng và vì thế nên cần lựa chọn máy vận thăng sao cho hợp với quy mô xây dựng.

1. Sử dụng vận thăng lồng

Loại vận thăng này được sử dụng để nâng người và nâng hàng hóa rất tiện dụng, có thể nâng được trọng tải lớn từ 1 tấn đến 2 tấn nhưng nó có cấu tạo hơi phức tạp so với các loại vận thăng khác. Vì thế gây nên sự tốn kém trong quá trình đầu tư, chi phí vận thăng lồng khá cao.

2. Sử dụng máy vận thăng dựa tường.

Máy vận thăng dựa tường dùng để vận chuyển người và vật liệu ( chủ yếu là vận chuyển vật liệu) để phục vụ cho công tác xây dựng và sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp. Loại vận thăng này chuyển động theo phương thẳng đứng hoặc gần như thẳng đứng. Có ưu điểm là kết cấu đơn giản nên công việc lắp đặt và chế tạo đơn giản. Nhược điểm là: vì chuyển động theo phương thẳng đứng nên không gian phục vụ của máy hẹp. Đô cao từ 9 – 100m và có sức nâng từ 300 – 500kg.

3. Máy vận thăng tự do

– Có ưu điểm là cấu tạo đơn giản và vận chuyển dễ dàng.

– Nhược điểm: Chiều cao nâng không lớn, trọng lượng nâng ít, độ ổn định không cao